De Generatie Academie IN ONTWIKKELING

De Generatie Academie is een digitaal platform, waar werkgevers, werknemers, wetenschappers en andere professionals in samenspraak betrouwbare en pragmatische kennis bouwen over intergenerationeel werken in organisaties, zodat organisaties zelf over handzame inzichten, tools en interventies beschikken om productieve en inspirerende intergenerationele samen-werkingsrelaties te bevorderen