Een Tweede Loopbaan?

Laatste reactie 17/01/2019 18:38 door Bas
· Markeren als ongelezen
Marc Loffeld 3 jaar geleden geplaatst
Situatie
Een bedrijf in de papier verwerkende industrie (ca. 100 mw.) heeft veel medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar.

Complicatie
Het verzuim onder de medewerkers van 50 jaar en ouder is hoog. Hierbij spelen diverse factoren een rol, waaronder de fysieke belasting van het werk en de ploegendiensten. Er zijn al verschillende initiatieven (vitaliteitscoaching, scholing, taakverruiming of -wijziging) opgestart om de duurzame inzetbaarheid van deze groep te vergroten, tot op heden met onvoldoende resultaat. Het blijkt in de praktijk moeilijk samen met deze medewerkers, die veelal lange dienstverbanden in dezelfde functie hebben, een tweede loopbaan uit te stippelen waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid voelen.

Vraag

In hoeverre biedt het generatieperspectief een kader waarbinnen het realiseren van de tweede loopbaan voor deze groep medewerkers wel kans van slagen heeft? Kan het generatieperspectief verklaren waarom de ingezette interventies niet werken en aanknopingspunten bieden voor maatregelen die wel succesvol zijn?
Bas Poppe 3 jaar geleden geplaatst
Hi Marc,
Je vraagt je - zoals ik het lees - het volgende af:
1. Hoe kunnen we dit vraagstuk vanuit generatieperspectief benaderen (kader)
2. Hoe kunnen we vanuit dat perspectief aanknopingspunten vinden voor een te ontwikkelen effectieve aanpak?
3. Hoe kunnen we vanuit het generatieperspectief verklaren waarom de ingezette interventies niet werkten?

Is het een idee om eerst het generatieperspectief te verhelderen?
Wanneer we het vraagstuk vanuit generatieperspectief benaderen gaan we ervan uit dat medewerkers hun functies vervullen als representanten van verschillende generatie-identiteiten.
Daarover kun je meer lezen op:
• https://generatieacademie.nl/resources/academie-bouwstenen/generatie-kennis/Generatieperspectief.
• https://generatieacademie.nl/resources/academie-bouwstenen/generatie-kennis/generaties
Hoe zie jij de groep oudere medewerkers: als een generatie van leef-tijdgenoten, werk-tijdgenoten, functietijd- genoten? Of een combinatie?
Marc Loffeld 3 jaar geleden geplaatst
Dag Bas,
Ik zie de groep oudere medewerkers eigenlijk als een combinatie van alle drie de perspectieven die je aanhaalt;
- Leef-tijdgenoten omdat ze allemaal rond de 55 jaar oud zijn (grofweg 50-60).
- Werk-tijdgenoten omdat ze (maar nu moet ik wel even wat meer aannames doen) hun loopbaan begonnen in een periode dat het gebruikelijker dan nu was om je hele loopbaan bij dezelfde werkgever te blijven. De zorg en betrokkenheid naar deze medewerkers met lange dienstverbanden is er nog steeds, maar... er wordt nu wel meer eigen regie en verantwoordelijkheid verwacht van medewerkers. De noodzaak om 'duurzaam inzetbaar' te zijn is pas iets van de laatste 10 jaar en er is onvoldoende besef hiervan bij deze groep. Een exemplarisch voorbeeld voor deze groep is dat gedacht wordt dat de overheid alle kosten voor haar rekening neemt als het gaat om bijvoorbeeld ziekteverzuim. De aanname is: 'Er wordt voor mij gezorgd'. 
- Functie-tijdgenoten omdat ze hun loopbaan begonnen zijn in een periode dat het werk echt laaggeschoold was. Het vergroten van efficiency en technologische ontwikkeling van productieprocessen maken het werk 'dat ze altijd deden' steeds complexer en veeleisender. Ik denk hierbij ook aan de intrede van ICT op de werkvloer. De gevraagde persoonlijke ontwikkeling is niet alleen noodzakelijk voor een goed functioneren in de huidige organisatie. maar zeker ook daarbuiten (ik denk dan bijvoorbeeld aan een tweede loopbaan).
Bas Poppe 3 jaar geleden geplaatst
Hallo Marc,

Dank voor je antwoord, helder hoe je al die perspectieven ziet. Mooi ook hoe je vanuit iedere blik een ander issue beschrijft:

- Als leef-tijdgenoten zie je inderdaad een groep medewerkers van rond de 55 jaar. Kijkend naar die groep vanuit leef-tijd zie je ook de fysieke ongemakken van deze groep.
- Als werk-tijdgenoten noem je de gemeenschappelijke overtuiging "er wordt voor mij gezorgd" en het onvoldoende aanwezig zijn van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid;
- Als functie-tijdgenoten noem je terecht de (technologische) ontwikkelingen in het vak en de noodzaak om 'bij te blijven'.

Als ik je oorspronkelijke vraag lees dan wil je met deze mensen bereiken dat ze duurzaam inzetbaar zijn, waarbij ze mogelijk een 'tweede loopbaan' aangaan. Mijn volgende vragen over dit issue, en die stel ik niet alleen aan jou, maar aan iedereen die meeleest, is:
- Wat hebben deze medewerkers te leren zodat ze de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en een tweede loopbaan gaan inzien?
- Zijn er andere leef-tijdgeneraties, werk-tijdgeneratie of functiegeneraties te vinden, binnen of buiten deze organisatie, die deze kennis al hebben?
- Wat zijn mogelijkheden om deze kennis over te dragen naar deze medewerkers?

@frankvijgen​ hoe kijk jij aan tegen dit vraagstuk? Wat jij beschrijft in jouw vraagstuk lijkt hier wel wat op.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 23 November 2018 om 09:15